Potravinový systém je jeden z najdôležitejších a najkomplexnejších systémov, ktoré ako civilizácia máme. Avšak zlyháva nám.

Nezlyháva v množstve potravín, ktoré nám produkuje, ale v tom, že zároveň poškodzuje životné prostredie, od ktorého závisí prežitie ľudstva. Potichu produkuje obrovské množstvo skleníkových plynov a ničí biodiverzitu, čo spôsobuje významnú zmenu klímy a narúšanie ekosystémov. Potravinový systém preto potrebuje prejsť zmenou. Je to však veľmi náročná úloha, pretože jeho súčasťou je 7,8 miliardy ľudí.

Od farmárov, ktorí vyrábajú semienka, firmy, ktoré vyrábajú pesticídy a syntetické hnojivá, logistické spoločnosti, ktoré to všetko rozvážajú, farmárov, ktorí sadia a žnú úrodu, cez ďalšie logistické spoločnosti, ktoré zožatú úrodu presúvajú do skladov obchodníkov, ktorí ju ďalej predávajú potravinárskym firmám alebo rovno do obchodov, až po supermarkety, trhy, reštaurácie, bistrá, jedálne a – úplne najväčšiu skupinu – konečných konzumentov.

Klimatická kríza

Potravinový systém tvorí viac ako 1/4 ľudských emisií skleníkových plynov

Potravinový systém prispieva k ľuďmi-spôsobeným emisiám skleníkových plynov do veľmi veľkej miery. Podľa aktuálnych výpočtov je to niečo medzi 34% (Crippa et al., 2021) a 26% (Poore & Nemecek, 2018) všetkých týchto emisií.

Výroba potravín, spracovanie potravín, transport potravín, príprava potravín, potravinový odpad a všetky aktivity okolo sú teda celkovo jedným z najväčších zdrojov nami produkovaných skleníkových plynov.

Viac o klimatickej zmene a potravinách
Kríza biodiverzity

Cca 2/3 ohrozených druhov ohrozuje výroba potravín

Zažívame veľkú stratu rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov. Často si pri tejto téme predstavujeme to, že vymierajú ohrozené exotické zvieratá, no kríza biodiverzity je ďaleko väčší a ďaleko všeobecnejší problém. Biodiverzita zahŕňa celý život na našej planéte a všetky jeho interakcie.

Nadnesene by sme mohli povedať, že biodiverzita reprezentuje všetky vedomosti a skúsenosti všetkých živých organizmov na Zemi, ktoré sme za posledné 4 miliardy rokov získali o prežití v najrôznejších podmienkach na našej planéte. Je to akási knižnica života na Zemi. Dôvod, prečo vedci ohlásili krízu biodiverzity, je, že my, ľudstvo, sme túto knižnicu života podpálili, navždy strácame jednotlivé knihy a naďalej prilievame do ohňa benzín.

Viac o strate biodiverzity a potravinách