Zelené dilemy o potravinách

Cieľom projektu Zelené dilemy je osveta v téme potravín. Sústredíme sa na vplyv potravinového systému na životné prostredie, najmä v kontexte klimatickej zmeny a straty biodiverzity.

Témy týkajúce sa potravín sú nosnými témami tzv. European Green Dealu, Európskej Zelenej dohody, ku ktorej sa prihlásilo aj Slovensko. Dlhodobo zanedbávaná téma, ktorá u nás nemá veľký priestor, začína byť viac ako aktuálna v boji s klimatickou zmenou.

Projekt Zelené dilemy je určený pre poľnohospodárov a študentov gastro-orientovaných stredných škôl. 

Publikovali sme

Report Zdravie pôdy a ukazovatele zdravia pôdy

V tomto reporte sumarizujeme základné informácie o témach zdravia pôdy a kvantifikovaní zdravia pôdy. Kladieme si za cieľ predstaviť dôležitosť sledovania nielen ukazovateľov, ktoré priamo súvisia s produktivitou rastlín, ale aj ukazovateľov ďalších funkcií pôdy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie ekosystémov. Sledovanie širšieho spektra ukazovateľov zdravia pôdy môže do významnej miery prispieť k porozumeniu vzťahu poľnohospodárstva so život- ným prostredím a následnému zefektívneniu poľnohospodárskej výroby a ochrane životného prostredia.

Cieľovou skupinou tohto reportu sú poľnohospodári a experti v poľnohospodárstve, environmentálne a ochranárske organizácie a verejná správa.

Stiahnite si report v pdf
Zorganizovali sme

Workshop Zmena klímy a slovenské poľnohospodárstvo 2022

Pre odborníkov v oblasti poľnohospodárstva sme v septembri 2022 zorganizovali vzdelávací workshop, kde experti zo SHMÚ, SPU a NPPC predstavili:

  • aký je očakávaný vplyv klimatických zmien na slovenské poľnohospodárstvo,
  • ako sa môže poľnohospodárstvo stať súčasťou riešenia klimatickej krízy,
  • aké sú možné adaptačné opatrenia na zmeny klímy,
  • aké sú možnosti spolupráce agrofiriem s inštitúciami,
  • a aké máme na Slovensku úspešné príklady poľnohospodárov v kontexte témy adaptácie na klimatickú zmenu.
Viac o zorganizovanom workshope