Zelené dilemy o potravinách

Cieľom projektu Zelené dilemy je osveta v téme potravín. Sústredíme sa na vplyv potravinového systému na životné prostredie, najmä v kontexte klimatickej zmeny a straty biodiverzity.

Témy týkajúce sa potravín sú nosnými témami tzv. European Green Dealu, Európskej Zelenej dohody, ku ktorej sa prihlásilo aj Slovensko. Dlhodobo zanedbávaná téma, ktorá u nás nemá veľký priestor, začína byť viac ako aktuálna v boji s klimatickou zmenou.

Projekt Zelené dilemy je určený pre poľnohospodárov a študentov gastro-orientovaných stredných škôl. 

Akadémia title
Organizujeme

Akadémia udržateľného potravinového systému

Potravinový systém je otázkou nášho každodenného prežitia. Týka sa preto nás všetkých. Rozumieme však tejto téme dostatočne? Aj tento rok pokračujeme v hľadaní rovnováhy a zavádzaní princípov udržateľnosti v oblasti tvorby udržateľného potravinového reťazca z hľadiska pestovania, výroby, predaja a distribúcie potravín. Prihláste sa na bezplatné vzdelávanie alebo (aj) exkurziu!

Chcem sa prihlásiť
Publikovali sme

Publikácia „Udržateľnosť potravinového systému na Slovensku“

Pozreli sme sa na realitu v oblasti udržateľnosti potravinového systému všeobecne, ale aj na Slovensku, zdieľame dobré príklady z praxe, odporúčania, aké indikátory udržateľnosti pri potravinách je možné sledovať, vyhodnocovať a využívať pri nákupe a konzumácii potravín a uverejnili sme aj výsledky dotazníkového prieskumu, ktorým sme chceli demonštrovať realitu v oblasti udržateľnosti potravinového systému na Slovensku.

Celá publikácia
publikacia ilustracny obrazok
Publikovali sme

Report Zdravie pôdy a ukazovatele zdravia pôdy

V tomto reporte sumarizujeme základné informácie o témach zdravia pôdy a kvantifikovaní zdravia pôdy. Kladieme si za cieľ predstaviť dôležitosť sledovania nielen ukazovateľov, ktoré priamo súvisia s produktivitou rastlín, ale aj ukazovateľov ďalších funkcií pôdy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie ekosystémov. Sledovanie širšieho spektra ukazovateľov zdravia pôdy môže do významnej miery prispieť k porozumeniu vzťahu poľnohospodárstva so život- ným prostredím a následnému zefektívneniu poľnohospodárskej výroby a ochrane životného prostredia.

Cieľovou skupinou tohto reportu sú poľnohospodári a experti v poľnohospodárstve, environmentálne a ochranárske organizácie a verejná správa.

Stiahnite si report v pdf
Zorganizovali sme

Workshop Zmena klímy a slovenské poľnohospodárstvo 2022

Pre odborníkov v oblasti poľnohospodárstva sme v septembri 2022 zorganizovali vzdelávací workshop, kde experti zo SHMÚ, SPU a NPPC predstavili:

  • aký je očakávaný vplyv klimatických zmien na slovenské poľnohospodárstvo,
  • ako sa môže poľnohospodárstvo stať súčasťou riešenia klimatickej krízy,
  • aké sú možné adaptačné opatrenia na zmeny klímy,
  • aké sú možnosti spolupráce agrofiriem s inštitúciami,
  • a aké máme na Slovensku úspešné príklady poľnohospodárov v kontexte témy adaptácie na klimatickú zmenu.
Viac o zorganizovanom workshope