Workshop Klimatická zmena a slovenské poľnohospodárstvo

Prvý workshop projektu Zelené dilemy bol pre 30 osôb, prevažne pracujúcich v agrosektore.

Termín

7. 9. 2022 (9:00-14:00)

Miesto

PD Krakovany-Stráže

Tento workshop sme zorganizovali s cieľom informovať ľudí pracujúcich v agrosektore o klimatickej zmene a efektívnych možnostiach adaptácie na ňu v slovenských podmienkach.

Témou workshopu bola klimatická zmena a slovenské poľnohospodárstvo. Rečníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra s účastníkmi viedli diskusie o očakávaných vplyvoch klimatickej zmeny na slovenské poľnohospodárstvo a možných adaptačných opatreniach na ňu.

Workshop sa konal na Poľnohospodárskom družstve Krakovany-Stráže pri Piešťanoch, v stredu 7.9.2022 od cca 9:00 do 14:00. Súčasťou workshopu boli diskusie s pracovníkmi SHMÚ, NPPC a SPU, obedná prestávka a exkurzia po družstve Krakovany-Stráže, ktoré viac ako 10 rokov na cca 600ha pestuje bezorbovo. Workshop bol bezplatný a bol pre maximálne 30 osôb.

Program workshopu

8:00 - 9:00

REGISTRÁCIA

9:00 - 9:15

Michael Matis, Petra Csefalvayová

Úvod workshopu

9:15 - 9:50

Jozef Pecho

Zmena klímy a jej dopad na Slovensku + diskusia

9:50 - 10:15

Pavol Bezák

Ministerstvo poľnohospodárstva o klimatickej zmene

10:15 - 10:40

Zástupca SPU

Klimatické extrémy a rastliny: východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo

10:40 - 11:05

Pavol Bezák, Jaroslava Sobocká

Pôda a poľnohospodárstvo v kontexte klimatickej zmeny na Slovensku

11:05 - 11:15

PRESTÁVKA

11:15 - 12:00

Pavol Bezák, zástupca SPU, Jaroslava Sobocká

Otvorená diskusia s účastníkmi

12:00 - 13:00

OBED

13:00 - 14:00

PD Krakovany-Stráže

Exkurzia po PD Krakovany-Stráže + diskusia

Na workshope prednášali a viedli diskusie:

Meteorológ a klimatológ

Jozef Pecho

Na workshope hovoril o zmenách klímy na Slovensku v kontexte poľnohospodárstva.

Jozef Pecho je známy meteorológ a klimatológ. Pracoval v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky v Prahe, v Českom hydrometeorologickom ústave a aktuálne pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Na workshope sa venoval téme zmeny klímy na Slovensku v kontexte poľnohospodárstva.
Vedecká pracovníčka

Jaroslava Sobocká

Na workshope hovorila o vplyve klimatickej zmeny na pôdu na Slovensku a možnostiach adaptácie sa na zmenu klímy.

Doktorka Sobocká je vedúcou odboru všeobecnej pedológie a pedografie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Slovensko zastupuje v poradnom orgáne Európskej komisie pre výskumné projekty v oblastí zdravia pôdy a potravín. Na workshope sa venovala najmä vplyvu klimatickej zmeny na pôdu a možným adaptačným opatreniam, ktoré majú poľnohospodári k dispozícii.
Predseda družstva / Agronóm

Reprezentant PD Krakovany-Stráže

Účastníkom predstavil fungovanie PD Krakovany-Stráže a viedol exkurziu po družstve.

Pán Dohál má viac ako 10 rokov skúseností s regeneratívnym poľnohospodárstvom na družstve Krakovany-Stráže, kde pôsobí ako predseda. Družstvo obhospodaruje cca 600ha, pričom pestujú najmä kukuricu, pšenicu a sóju. Na workshope účastníkov previedol po družstve a porozprával im o jeho činnosti.
Riaditeľ VÚPOP NPPC

Pavol Bezák

Povedal o iniciatívach štátu v kontexte klimatickej zmeny a poľnohospodárstva. Okrem toho predstavil NPPC, jeho aktivity a možnú spoluprácu s firmami.

Pavol Bezák je riaditeľom Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (VÚPOP NPPC). Na workshope mal prezentáciu jednak o iniciatívach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v kontexte klimatickej zmeny, ale taktiež spojenú prednášku s doktorkou Sobockou o NPPC a o vplyve klimatickej zmeny na pôdu.
Cirkulárne poľnohospodárstvo

Michael Matis

Moderoval workshop a diskusiu.

Michael Matis pôsobí v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky ako odborník na cirkulárne poľnohospodárstvo. Vedie projekt Zelené dilemy a bol moderátorom workshopu.

Miesto konania: PD Krakovany-Stráže

Toto družstvo reprezentuje jednu z možností adaptácie sa na zmeny klímy na Slovensku. Na 600ha pestujú kukuricu, pšenicu, repku a hrach, pričom to robia tzv. regeneratívne. V ich poňatí to znamená bez orby a posledné roky aj bez hnojenia. Počas exkurzie po PD Krakovany-Stráže sa dozvieme, či im to vychádza aj ekonomicky, ale aj aké vidí plusy a mínusy ich spôsobu fungovania.

Workshop prebehol v septembri 2022

Chcete sa však dozvedieť o našich ďalších workshopoch?

V budúcnosti plánujeme organizovať ďalšie odborné workshopy týkajúce sa poľnohospodárstva a klimatickej zmeny. Ak máte záujem byť vždy medzi prvými, ktorých o nich informujeme, pošlite nám email a my Vás pridáme na náš agro mailing list.

Pošlite nám emailPošlite nám email