Menej prepravy a viac lokálne

Preprava potravín tvorí 5%20% emisií skleníkových plynov celého potravinového systému. Nie je to málo, ale nie je to ani až tak veľa, ako sa často prezentuje.

Transport potravín

Lokálne môže byť aj rakúske, poľské či maďarské

Lokálne potraviny označujú výhradne vzdialenosť výroby potravín od miesta, kde ich nakupujeme. Neoznačujú kvalitu potravín ani veľkosť farmy/záhrady, na ktorej boli vyrobené. Dokonca neoznačujú ani to, či sú potraviny slovenské. Lokálne potraviny môžu byť rôzne kvalitné, môžu byť z malej aj veľkej farmy, zo Slovenska, ale aj od našich susedov.

Keď teda hovoríme o tom, či je v kontexte klimatickej zmeny lepšie nakupovať lokálne potraviny ako potraviny z celého sveta, máme na mysli, koľko skleníkových plynov vyprodukuje preprava, resp. transport potravín.

Tri zaujímavosti o doprave potravín

Lode prepravia celosvetovo najviac kilometrov

Najviac kilometrov precestujú potraviny po vode, cca o polovicu menej po ceste, cca tretinu z toho vlakom a minimum letecky (Poore & Nemecek, 2018).

Autá vyprodukujú celkovo najviac emisií

84% skleníkových plynov z transportu potravín tvorí cestná doprava, 11% lodná, 3% vlaková a 2% letecká (Webber & Matthews, 2008).

Lietadlo má najvyššie emisie na kilometer

Letecká doprava potravín má suverénne najvyššie emisie skleníkových plynov na kilometer. „Letecké ovocie“ je preto veľmi neekologické (Webber & Matthews, 2008).