Menej potravinového odpadu

Potravinový odpad a potravinové straty tvoria cca 16 % emisií skleníkových plynov potravinového systému

Zatiaľ nevieme, do akej miery je možné nevytvárať potravinový odpad a teda koľko presne sa dá z týchto 16 % emisií reálne ušetriť. No jednu vec už vieme – kto ho tvorí. Čo myslíte, kto produkuje najviac jedlého odpadu? Výrobcovia potravín, resp. farmári, spracovatelia (ako napr. výrobcovia sušienok či konzerv), veľko- a malo obchodníci (napr. supermarkety), hotely a reštaurácie alebo domácnosti?

Častá predstava je, že väčšinu odpadu tvoria farmári – napr. tým, že zahadzujú krivé mrkvy a podobne, ale nie je to tak. Prieskum Eurostatu z roku 2020 hovorí, že potravinový odpad v EÚ tvoria najmä domácnosti (55 %) a až ďaleko po nich nasledujú spracovatelia (18 %), Horeca (9 %), výrobcovia (11 %) a nakoniec veľko- a maloobchodníci (7 %).

Projekty, ktoré zamedzujú vzniku potravinového odpadu

Pár organizácií a ľudí ale nestačí

Predpokladáme, že tieto čiastočné riešenia postupne vytvoria účinný systém na elimináciu vytvoreného potravinového odpadu, avšak najdôležitejšie v tomto kontexte je potravinovému odpadu predchádzať vždy, keď je to možné.

Úlohou nás jednotlivcov a organizácií, v ktorých pracujeme, je preto potravinový odpad minimalizovať.